کیمیا شیمی

وارد کننده محصولات شیمیایی

KimiaChemical.com

آدرس ما

تبریز - چایکنار - اول خیابان فارابی - روبه روی کلانتر کوچه - کیمیا شیمی

  • ۹۸۴۱۳۳۳۳۷۴۷۲+-۹۸۴۱۳۳۳۵۴۰۳۰+-۹۸۴۱۳۳۳۵۵۶۵۵+
  • chemical.kimia@gmail.com

ارتباط با ما

بالا