کیمیا شیمی

وارد کننده محصولات شیمیایی

KimiaChemical.com

آدرس ما

تبریز - بلوار بسیح - کیمیا شیمی تبریز

  • ۰۰۹۸۴۱۳۳۳۳۷۴۷۲-۰۰۹۸۴۱۳۳۳۳۹۴۴۷
  • chemical.kimia@gmail.com

ارتباط با ما

بالا