کیمیا شیمی

وارد کننده محصولات شیمیایی

KimiaChemical.com

آدرس ما

شعبه مرکزی : تبریز - چایکنار - اول خیابان فارابی - روبه روی کلانتر کوچه - کیمیا شیمی
شعبه شماره 1 : تبریز - جاده تهران به طرف تبریز - بعد از سه راهی اهر - جنب پل روگذر کرکج -کیمیا شیمی

  • ۹۸۴۱۳۳۳۳۷۴۷۲+-۹۸۴۱۳۳۳۵۴۰۳۰+-۹۸۴۱۳۳۳۵۵۶۵۵+
  • chemical.kimia@gmail.com

ارتباط با ما

بالا