کیمیا شیمی

وارد کننده محصولات شیمیایی

KimiaChemical.com

کروناویروس جدید 2019 (COVID-19): بیماری عفونی نوظهور در قرن 21

کروناویروس جدید 2019 (COVID-19): بیماری عفونی نوظهور در قرن 21

زمینهخبر ابتلای چندین نفر به یک ذات‌الریه غیرمعمول در ابتدای سال نو میلادی 2020 به سازمان بهداشت جهانی از سوی چین باعث معرفی نوع جدیدی از کروناویروس به‌عنوان عامل ایجاد یک بیماری تنفسی جدید گردید. با گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و پس از آن به سایر نقاط دنیا، کروناویروس جدید با نام علمی SARS-CoV-2 و بیماری حاصل از آن به نام COVID-19، نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به وجود آورد و سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطلاعیه‌ای، شیوع این ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعلام نمود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری، کلیه مقالات چاپ شده تا 29 فوریه 2020 به زبان انگلیسی در زمینه عفونت کروناویروس جدید مورد بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Scopus،Google scholar و BioRxiv با استفاده از کلید واژه‌هایی نظیر "Coronavirus 2019"، " 2019-nCoV"، "COVID-19و "SARS-CoV-2" به‌دست آمده‌اند. همچنین از وب‌سایت‌های معتبر جهان در زمینه بهداشت نظیر سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) برای دریافت آخرین آمار و اطلاعات این بیماری استفاده شده است. اطلاعات مرتبط با بیماری‌زایی، ویروس‌شناسی، اپیدمیولوژی، خصوصیات بالینی، روش‌های انتقال، تشخیص آزمایشگاهی، درمان و پیشگیری از این بیماری، از مقالات و وب‌سایت‌های فوق استخراج شده است.
یافته‌هادر جستجوی اولیه، تعداد 1416 مقاله استخراج شد که پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی عنوان و چکیده، 53 مقاله برگزیده شد. پس از بررسی متن کامل مقالات در نهایت تعداد 37 مقاله شرایط لازم برای شرکت در مطالعه حاضر را دارا بودند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، دوره نهفتگی کرونا ویروس جدید COVID-19 بین 10-2 روز می‌‌باشد. به‌طور کلی نرخ کشندگی این ویروس 3/4 درصد بوده و نتایج نشان می‌دهند که میزان مرگ ومیر این ویروس در سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای در مقایسه با افراد سالم به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر می‌باشد. گروه‌های پرخطر برای این بیماری به ترتیب شامل بیماران قلبی- عروقی، دیابتی، مبتلایان به بیماری‌های تنفسی مزمن و فشار خون بالا می‌باشند. نرخ مرگ ومیر در افراد سالم کمتر از یک درصد برآورد شده است.
نتیجه‌گیری: اپیدمی کروناویروس جدید در مقایسه با کروناویروس‌های قبلی شایع در انسان گسترده‌تر بوده که این موضوع بیانگر قدرت سرایت فوق‌العاده بالای این ویروس است. با این حال نرخ مرگ ومیر ناشی از کروناویروس جدید بسیار پایین‌تر از سایر کروناویروس‌ها نظیر SARS و MERS و ویروس‌های دیگری نظیر HIV و ابولاست. در حال حاضر با توجه به نبود درمان و واکسن مؤثر، بهترین راه جهت مقابله با این بیماری، اجتناب از آلودگی و جلوگیری از انتشار آن از طریق اقدامات محافظتی و بهداشت شخصی می‌باشد.


احمد توکلی
۱ ، کتایون وحدت۲، محسن کشاورز  ۳
۱- گروه ویروس‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
۲- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
۳- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، Keshavarz.m@bpums.ac.ir


فهرست منابع
1. Khan N. New Virus Discovered By Chinese Scientists Investigating Pneumonia Outbreak. (Accessed Jan 8, 2020, at https://www.wsj.com/articles/new-virusdiscovered-by-chinese-scientists-investigatingpneumonia-outbreak-11578485668)2. Gralinski LE, Menachery VD. Return Of The Coronavirus: 2019-Ncov. Viruses 2020; 12(2): 135.3. Novel 2019 Coronavirus Genome. virological.org. (Accessed January 19, 2020, at http://virological.org/t/novel-2019- coronavirus-genome/319)4. GSAID Database. 2020 Coronavirus. (Accessed January 19, 2020, at Https://Www.Gisaid.Org)5. Novel Coronavirus—Japan (Ex-China). World Health Organization. Novel Coronavirus— Japan (Ex-China). (Accessed January 19, 2020, at https://www.who.int/csr/don/16-january2020-novel-coronavirus-japan-ex-china/en/)6. Novel Coronavirus – China. World Health Organization. (Accessed January 12, 2020, at https://www.who.int/csr/don/12-january-2020- novel-coronavirus-china/en/)7. Lai CC, Shih TP, Ko WC, et al. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) And Corona Virus Disease-2019 (COVID-19): The Epidemic And The Challenges. Int J Antimicrob Agents (In press) 2020; 105924.8. Gorbalenya EA, Baker SC, Baric RS, et al. Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus–The Species And Its Viruses, A Statement Of The Coronavirus Study Group. Biorxiv. In press 2020.9. International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV. (Accessed January 19, 2020, at https://talk.ictvonline.org/)10. Wu A, Peng Y, Huang B, et al. Genome Composition And Divergence Of The Novel Coronavirus (2019-Ncov) Originating In China. Cell Host Microbe (In press) 2020; S1931-3128(20)30072-X.11. Lam TTY, Shum MHH, Zhu HC, et al. Identification Of 2019-nCoV Related Coronaviruses In Malayan Pangolins In Southern China. Biorxiv. In press 2020.12. Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic Characterisation And Epidemiology Of 2019 Novel Coronavirus: Implications For Virus Origins And Receptor Binding. Lancet 2020; 395(10224): 565-74.13. Zhang L, Shen F, Chen F, et al. Origin And Evolution Of The 2019 Novel Coronavirus. Clin Infect Dis (In press) 2020.14. China Focus: Pangolins A Potential Intermediate Host Of Novel Coronavirus: Study. Xinhuanet. (Accessed February 7, 2020, at http://www.xinhuanet.com/english/2020- 02/07/c_138764153.htm)15. Zhou P, Yang XL, Wang XG, et al. Discovery Of A Novel Coronavirus Associated With The Recent Pneumonia Outbreak In Humans And Its Potential Bat Origin. Biorxiv. In press 2020.16. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early Transmission Dynamics In Wuhan, China, Of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. New Engl J Med (In press) 2020.17. World Health Organization. Novel Coronavirus(2019-Ncov) Situation Report-7. (Accesses January 27, 2020, at https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situationreports/20200127-sitrep-7-2019-ncov.pdf)18. China's National Health Commission News Conference On Coronavirus. New York Times. (Accesses January 26, 2020, at https://www.nytimes.com/2020/0... hina-coronavirus.html)19. Symptoms Of Novel Coronavirus (2019-Ncov). CDC. (Accessed February 29, 2020, at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/about/symptoms.html)20. Bai Y, Yao L, Wei T, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission Of COVID19. J Am Med Assoc. Available from: URL: https://jamanetwork.com/journa... 276202821. Coronavirus Incubation Could Be As Long As 27 Days, Chinese Provincial Government Says. Reuters. (Accesses Feb 22, 2020, at https://www.reuters.com/articl... government-saysidUSKCN20G06W)22. Yang Y, Lu Q, Liu M, et al. Epidemiological And Clinical Features Of The 2019 Novel Coronavirus Outbreak In China. Medrxiv. In press 2020.23. Heymann DL, Shindo N. COVID-19: What Is Next For Public Health?. Lancet 2020; 395(10224): 542-45.24. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective From China. Radiology (In press) 2020; 200490.25. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. Lancet 2020; 395(10223): 497-506.26. Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological And Clinical Characteristics Of 99 Cases Of 2019 Novel Coronavirus Pneumonia In Wuhan, China: A Descriptive Study. Lancet 2020; 395(10223): 507-13.27. Wong C, Lam C, Wu A, et al. Plasma Inflammatory Cytokines And Chemokines In Severe Acute Respiratory Syndrome. Clin Exp Immunol 2004; 136(1): 95-103.28. Neumann C, Scheffold A, Rutz S. Functions And Regulation Of T Cell-Derived Interleukin-10. Semin Immunol 2019; 44: 101344.29. Jaillon S, Berthenet K, Garlanda C. Sexual Dimorphism In Innate Immunity. Clin Rev Allergy Immunol 2019; 56(3): 308-21.30. Libert C, Dejager L, Pinheiro I. The X Chromosome In Immune Functions: When A Chromosome Makes The Difference. Nat Rev Immunol 2010; 10(8): 594-604.31. Sun P, Qie S, Liu Z, et al. Clinical Characteristics Of 50466 Patients With 2019-Ncov Infection. Medrxiv. In press 2020.32. Xu J, Zhao S, Teng T, et al. Systematic Comparison Of Two Animal-To-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-Cov2 And SARS-Cov. Viruses 2020; 12(2): e244.33. Al Awaidy ST, Khamis F. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus(MERS-Cov) In Oman: Current Situation And Going Forward. Oman Med J 2019; 34(3): 181-3.34. Wu Z, Mcgoogan JM. Characteristics Of And Important Lessons From The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak In China: Summary Of A Report Of 72 314 Cases From The Chinese Center For Disease Control And Prevention. J Am Med Assoc. In press 2020.35. Wu YC, Chen CS, Chan YJ. Overview Of The 2019 Novel Coronavirus (2019-Ncov): The Pathogen Of Severe Specific Contagious Pneumonia (SSCP). J Chin Med Assoc. In press 2020.36. Chan JFW, Yuan S, Kok KH, et al. A Familial Cluster Of Pneumonia Associated With The 2019 Novel Coronavirus Indicating Person-ToPerson Transmission: A Study Of A Family Cluster. Lancet 2020; 395(10223): 514-23.37. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics Of 2019 Novel Coronavirus Infection In China. Medrxiv. In press 2020.38. Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical Characteristics And Intrauterine Vertical Transmission Potential Of COVID-19 Infection In Nine Pregnant Women: A Retrospective Review Of Medical Records. Lancet 2020. Available from: URL: https://www.thelancet.com/jour... cle/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext39. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). CDC. (Accessed February 28, 2020, at https://www.cdc.gov/Coronavirus/2019- Ncov/About/Transmission.Html)40. Holshue ML, Debolt C, Lindquist S, et al. First Case Of 2019 Novel Coronavirus In The United States. New Engl J Med 2020.41. Liu Y, Gayle AA, Wilder-Smith A, et al. The Reproductive Number Of COVID-19 Is Higher Compared To SARS Coronavirus. J Travel Med 2020.42. Chen J. Pathogenicity And Transmissibility Of 2019-Ncov—A Quick Overview And Comparison With Other Emerging Viruses. Microbes Infect. In press 2020.43. World Health Organization. Coronavirus Disease 2019(COVID-19): Situation Report-30. (Accesses February 19, 2020, at Https://Www.Who.Int/Docs/DefaultSource/Coronaviruse/SituationReports/20200219-Sitrep-30-Covid19.Pdf?Sfvrsn=6e50645_2)44. Alshahrani MS, Sindi A, Alshamsi F, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation For Severe Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Ann Intensive Care 2018; 8(1): 3.45. Chu CM, Cheng VC, Hung IF, et al. Role Of Lopinavir/Ritonavir In The Treatment Of SARS: Initial Virological And Clinical Findings. Thorax 2004; 59(3): 252-6.46. Arabi YM, Alothman A, Balkhy HH, et al. Treatment Of Middle East Respiratory Syndrome With A Combination Of LopinavirRitonavir And Interferon-Β1b (MIRACLE Trial): Study Protocol For A Randomized Controlled Trial. Trials 2018; 19(1): 81.47. Lim J, Jeon S, Shin HY, et al. Case Of The Index Patient Who Caused Tertiary Transmission Of Coronavirus Disease 2019 In Korea: The Application Of Lopinavir/Ritonavir For The Treatment Of COVID-19 Pneumonia Monitored By Quantitative RT-PCR. J Korean Med Sci 2020; 35(6): e79.48. Mulangu S, Dodd LE, Davey Jr RT, et al. A Randomized, Controlled Trial Of Ebola Virus Disease Therapeutics. New Engl J Med 2019; 381(24): 2293-303.49. Kirchdoerfer RN, Ward AB. Structure Of The SARS-Cov Nsp12 Polymerase Bound To Nsp7 And Nsp8 Co-Factors. Nat Commun 2019; 10(1): 1-9.50. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine Phosphate Has Shown Apparent Efficacy In Treatment Of COVID-19 Associated Pneumonia In Clinical Studies. Biosci Trends. In press 2020.
  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

بالا